Warunki Usługi

Niniejsza strona internetowa jest prowadzona przez xanthe. Na całej stronie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do xanthe. xanthe oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie, użytkownikowi, pod warunkiem jego akceptacji wszystkich warunków, zasad, polityk i zawiadomień tutaj określonych.

Odwiedzając naszą stronę i/lub dokonując u nas zakupu, korzystasz z naszej „Usługi” i zgadzasz się być związany następującymi warunkami i zasadami („Warunki usługi”, „Warunki”), w tym dodatkowymi warunkami i zasadami oraz politykami, do których odnoszą się niniejsze Warunki i/lub które są dostępne poprzez hiperłącze. Niniejsze Warunki usługi dotyczą wszystkich użytkowników strony, w tym bez ograniczeń użytkowników, którzy są przeglądającymi, sprzedawcami, klientami, kupującymi i/lub twórcami treści.

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki usługi przed uzyskaniem dostępu do naszej strony internetowej lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do strony internetowej lub korzystając z niej w jakikolwiek sposób, zgadzasz się być związany niniejszymi Warunkami usługi. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki i zasady niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług. Jeśli niniejsze Warunki usługi są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków usługi.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do obecnego sklepu podlegają również Warunkom usługi. Możesz zapoznać się z najnowszą wersją Warunków usługi w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków usługi poprzez zamieszczenie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Kontynuowanie korzystania z witryny lub dostępu do niej po zamieszczeniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest obsługiwany przez Shopify Inc. Zapewniają nam oni platformę e-commerce online, która umożliwia nam sprzedawanie naszych produktów i usług.

SEKCJA 1 - WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO

Akceptując niniejsze Warunki usługi, oświadczasz, że masz co najmniej pełnoletność w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że masz pełnoletność w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś nam zgodę na to, aby Twoje małoletnie osoby uzależnione mogły korzystać z tej strony.

Nie możesz używać naszych produktów w celach nielegalnych lub niedozwolonych ani też w ramach korzystania z Usługi naruszać jakichkolwiek przepisów prawa w swojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).

Nie wolno Ci przesyłać żadnych robaków ani wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.

Naruszenie lub złamanie jakiegokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

SEKCJA 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi komukolwiek z dowolnego powodu i w dowolnym momencie.

Rozumiesz, że Twoja treść (nie obejmująca informacji o karcie kredytowej) może być przesyłana bez szyfrowania i obejmować (a) transmisje przez różne sieci; i (b) zmiany mające na celu dostosowanie i dopasowanie do wymagań technicznych łączących się sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas transmisji przez sieci.

Zgadzasz się nie kopiować, dublować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody naszej strony.

Nagłówki użyte w niniejszej umowie są zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w żaden sposób wpływać na niniejsze Warunki.

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, PEŁNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, pełne lub aktualne. Materiał na tej stronie jest udostępniany wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinien być traktowany jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez konsultacji z głównymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Jakiekolwiek opieranie się na materiale na tej stronie jest na własne ryzyko.

Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, z natury rzeczy, nie są aktualne i są udostępniane wyłącznie dla Twojej informacji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści tej strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizować żadnych informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za monitorowanie zmian na naszej stronie.

SEKCJA 4 - ZMIANY W USŁUDZE I CENACH

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jej części lub treści) bez uprzedzenia w dowolnym momencie.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani wobec żadnej strony trzeciej za jakąkolwiek zmianę, zmianę cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online na stronie internetowej. Te produkty lub usługi mogą być dostępne w ograniczonych ilościach i podlegają zwrotowi lub wymianie tylko zgodnie z naszą Polityką zwrotów.

Dokładamy wszelkich starań, aby jak najdokładniej przedstawiać kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie kolorów przez monitor komputera będzie dokładne.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do jakiejkolwiek osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy korzystać z tego prawa w każdym przypadku indywidualnie. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości jakichkolwiek produktów lub usług, które oferujemy. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez uprzedzenia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży jakiegokolwiek produktu w dowolnym momencie. Każda oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi zamieszczona na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest to zabronione.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innego materiału zakupionego lub uzyskanego przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Usłudze zostaną poprawione.

SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI O FAKTURACH I KONCIE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia jakiegokolwiek zamówienia złożonego przez Ciebie. Możemy według własnego uznania ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Te ograniczenia mogą dotyczyć zamówień złożonych przez lub pod tym samym kontem klienta, tą samą kartą kredytową i/lub zamówień, które używają tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. W przypadku dokonania zmiany lub anulowania zamówienia możemy próbować powiadomić Cię poprzez kontakt z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego uznania wydają się być składane przez sprzedawców, odsprzedawców lub dystrybutorów.

Zgadzasz się podać aktualne, pełne i dokładne informacje o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się niezwłocznie zaktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail i numery kart kredytowych oraz daty ich ważności, abyśmy mogli zrealizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów.

SEKCJA 7 - OPCJONALNE NARZĘDZIA

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie sprawujemy kontroli ani nadzoru.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „tak jak są” i „w miarę dostępności” bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z lub związanej z Twoim korzystaniem z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Jakiekolwiek korzystanie przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi oferowanych przez stronę jest całkowicie na własne ryzyko i według własnego uznania i powinieneś upewnić się, że znasz i akceptujesz warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiedniego dostawcę (ów) stron trzecich.

W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym, wydanie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi podlegają również niniejszym Warunkom usługi.

SEKCJA 8 - LINKI DO STRON TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały pochodzące od stron trzecich.

Linki do stron trzecich na tej stronie mogą kierować Cię do stron internetowych, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy odpowiedzialni za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie udzielamy żadnej gwarancji ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe stron trzecich, ani za żadne inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonanych w związku ze stronami internetowymi stron trzecich. Przed podjęciem jakiejkolwiek transakcji dokładnie zapoznaj się z polityką i praktykami strony trzeciej i upewnij się, że je rozumiesz. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do strony trzeciej.

SEKCJA 9 - KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE MATERIAŁY

Jeśli na naszą prośbę prześlesz nam określone konkretne materiały (na przykład zgłoszenia do konkursu) lub bez prośby z naszej strony prześlesz nam pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, zarówno online, przez e-mail, pocztą tradycyjną lub w inny sposób (łącznie „komentarze”), zgadzasz się, że możemy w dowolnym momencie i bez ograniczeń edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium jakiekolwiek komentarze, które nam przekażesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) zachować jakiekolwiek komentarze w tajemnicy; (2) płacić odszkodowania za jakiekolwiek komentarze; ani (3) odpowiadać na jakiekolwiek komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, groźne, zniesławiające, oszczercze, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób niewłaściwe lub naruszające własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki usługi.

Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie naruszą żadnego prawa żadnej strony trzeciej, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innego osobistego lub własnościowego prawa. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać zniesławiających lub w inny sposób nielegalnych, obraźliwych lub obscenicznych materiałów ani zawierać żadnego wirusa komputerowego lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpływać na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mailowego, udawać kogoś innego niż Ty sam lub w inny sposób wprowadzać nas lub strony trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie komentarze, które zamieszczasz i za ich dokładność. Nie ponosimy odpowiedzialności i nie ponosimy odpowiedzialności za żadne komentarze zamieszczone przez Ciebie lub jakąkolwiek stronę trzecią.

SEKCJA 10 - INFORMACJE OSOBISTE

Przesyłanie przez Ciebie informacji osobistych za pośrednictwem sklepu jest regulowane przez naszą Politykę prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEDOKŁADNOŚCI I POMINIĘCIA

Okazjonalnie na naszej stronie lub w Usłudze mogą występować błędy typograficzne, niedokładności lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu dostawy i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, niedokładności lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej są nieaktualne w dowolnym momencie bez uprzedzenia (w tym po złożeniu przez Ciebie zamówienia).

Nie podejmujemy żadnego zobowiązania do aktualizacji, poprawiania lub wyjaśniania informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym bez ograniczeń informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Nie określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna być traktowana jako wskazanie, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 - ZAKAZANE ZASTOSOWANIA

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach usługi, zabrania się korzystania ze strony lub jej treści: (a) w jakimkolwiek nielegalnym celu; (b) do namawiania innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek nielegalnych działaniach; © do naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw lub lokalnych przepisów; (d) do naruszenia naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych; (e) do nękania, znęcania się, obrażania, szkodzenia, zniesławiania, oczerniania, poniżania, zastraszania lub dyskryminowania na podstawie płci, orientacji seksualnej, religii, pochodzenia etnicznego, rasy, wieku, pochodzenia narodowego lub niepełnosprawności; (f) do przesyłania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) do przesyłania lub transmitowania wirusów lub jakiegokolwiek innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być wykorzystywany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonowanie lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) do zbierania lub śledzenia informacji osobistych innych osób; (i) do spamowania, phishingu, pharmingu, pretekstu, pająkowania, pełzania lub skrobania; (j) w jakimkolwiek niemoralnym celu; lub (k) do zakłócania lub obejścia funkcji zabezpieczających Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej za naruszenie któregokolwiek z zakazanych zastosowań.

SEKCJA 13 - ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy ani nie oświadczamy ani nie zapewniamy, że korzystanie z naszej usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki uzyskane z korzystania z usługi będą dokładne lub wiarygodne.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na nieokreślony okres czasu lub anulować usługę w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie z usługi lub niemożność jej korzystania jest na Twoje własne ryzyko. Usługa i wszystkie produkty i usługi dostarczane do Ciebie za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem wyraźnie przez nas określonych) dostarczane „tak jak są” i „według dostępności” do Twojego użytku bez żadnego przedstawienia, gwarancji ani warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych , w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszalności.

W żadnym przypadku xanthe ani nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, partnerzy, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, szczególne lub następcze szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym bez ograniczeń utracone zyski, utracone przychody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty zastępcze lub jakiekolwiek podobne szkody, niezależnie od tego, czy oparte są na umowie, delikcie (w tym zaniedbaniu), odpowiedzialności ściślej lub inaczej, wynikające z korzystania z usługi lub jakichkolwiek produktów uzyskanych za pomocą usługi lub związane w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub jakiegokolwiek produktu, w tym między innymi wszelkie błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści lub jakakolwiek strata lub szkoda jakiegokolwiek rodzaju poniesiona w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) zamieszczonej, przesłanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem usługi, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o ich możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie dopuszczają wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody następcze lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność jest ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.

SEKCJA 14 - ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić xanthe i naszych rodziców, spółek zależnych, partnerów, kierowników, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym rozsądnymi opłatami adwokackimi, zgłaszanymi przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub w związku z naruszeniem przez Ciebie niniejszych Warunków usługi lub dokumentów, do których odnoszą się przez odniesienie, lub naruszeniem przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.

SEKCJA 15 - ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku stwierdzenia, że jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków usługi jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie jednak wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za odłączoną od niniejszych Warunków usługi. Takie stwierdzenie nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

SEKCJA 16 - ZAKOŃCZENIE

Zobowiązania i odpowiedzialność stron poniesione przed datą zakończenia umowy przetrwają zakończenie niniejszej umowy we wszystkich celach.

Niniejsze Warunki usługi obowiązują do chwili ich rozwiązania przez Ciebie lub nas. Możesz rozwiązać niniejsze Warunki usługi w dowolnym momencie, informując nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy przestaniesz korzystać z naszej strony.

Jeśli według naszego wyłącznego uznania nie dotrzymasz lub podejrzewamy, że nie dotrzymałeś żadnego warunku lub postanowienia niniejszych Warunków usługi, możemy również rozwiązać tę umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia i pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie należności do dnia zakończenia umowy; i/lub odpowiednio możemy zabronić Ci dostępu do naszych Usług (lub ich części).

SEKCJA 17 - CAŁA UMOWA

Niepowodzenie nas w realizacji lub egzekwowaniu jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków usługi nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki usługi i wszelkie polityki lub zasady działania zamieszczone przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całą umowę i porozumienie między Tobą a nami i regulują Twoje korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoległe umowy, komunikaty i propozycje , zarówno ustne jak i pisemne, między Tobą a nami (w tym, ale nie ograniczając się do jakichkolwiek wcześniejszych wersji Warunków usługi).

Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków usługi nie będą interpretowane na niekorzyść strony sporządzającej.

SEKCJA 18 - PRAWO OBOWIĄZUJĄCE

Niniejsze Warunki usługi i wszelkie odrębne umowy, na podstawie których świadczymy Ci Usługi, podlegają prawu i są interpretowane zgodnie z prawem Danii.

SEKCJA 19 - ZMIANY W WARUNKACH USŁUGI

Możesz zapoznać się z najnowszą wersją Warunków usługi w dowolnym momencie na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków usługi poprzez zamieszczenie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Jest to Twoja odpowiedzialność, aby regularnie sprawdzać naszą stronę internetową pod kątem zmian. Kontynuowanie korzystania z naszej strony internetowej lub Usługi po zamieszczeniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach usługi oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 20 - DANE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Warunków usługi należy kierować do nas pod adresem xanthapomoc@gmail.com.